เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม “บอกรักผ่านแก้วถึง Kim Seon Ho”
Starbucks Cherry blossom strawberry latte
รับบัตรแฟนมีตติ้ง Kim Seon Ho Asia tour in Bangkok
มูลค่าใบละ 5,500 บาท จำนวน 30 รางวัล


วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ซื้อสินค้าเครื่องชงกาแฟ ตรา NESCAFÉ Dolce Gusto หรือแคปซูลเครื่องดื่ม ตรา NESCAFÉ Dolce Gusto หรือแคปซูลเครื่องดื่ม ตรา Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto รสชาติใดก็ได้ (“สินค้าที่ร่วมรายการ”) มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (มูลค่าหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 2566 - 1 ก.พ. 2566
 2. คอมเมนต์บอก ว่าทำไมคุณถึงตกหลุมรักกาแฟจากเครื่องชง NESCAFÉ Dolce Gusto พร้อมแนบใบเสร็จการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการตามข้อ 1. ไว้ที่ใต้โพสต์กิจกรรมนี้ ที่ Facebook Page: NESCAFÉ Dolce Gusto Thailand (https://www.facebook.com/NescafeDolceGustoThailand) ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2566 (09.00 น.) – 1 ก.พ. 2566 (23.59 น.)
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา และให้เหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จำนวน 30 ท่าน จะได้รับรางวัล บัตรแฟนมีตติ้ง Kim Seon Ho Asia Tour In Bangkok <ONE, TWO, THREE.SMILE> มูลค่าใบละ 5,500 บาท ท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ รวมทั้งหมด 30 รางวัล

ระยะเวลาร่วมสนุก

 • วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.

ของรางวัล

 • บัตรแฟนมีตติ้ง Kim Seon Ho Asia Tour In Bangkok <ONE, TWO, THREE.SMILE> รอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร มูลค่าใบละ 5,500 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 165,000 บาท

วันที่พิจารณาตัดสิน

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศผลผู้โชคดี

การยืนยันสิทธิ์

 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องใช้ Facebook account ที่ได้รับรางวัลตามประกาศในการแจ้งยืนยันสิทธิ์ โดยทักมาที่กล่องข้อความ(Messenger) Facebook page: NESCAFÉ Dolce Gusto Thailand ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ถึงวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น. หากเลยกำหนดระยะเวลาจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลท่านนั้นสละสิทธิ์ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลสำรองลำดับถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพื่อการยืนยันสิทธิ์และรับของรางวัล ดังนี้

 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ
 4. หมายเลขโทรศัพท์

การรับของรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลที่ได้ยืนยันสิทธิ์ของตนทางช่องทาง Facebook page: NESCAFÉ Dolce Gusto Thailand แล้วจะต้องนำหลักฐานการยืนยันสิทธิ์มารับบัตรเข้างาน Kim Seon Ho Asia Tour In Bangkok <ONE, TWO, THREE.SMILE> ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริเวณบูธ NESCAFÉ Dolce Gusto Thailand ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น.

หลักฐานการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับบัตรหน้างาน ดังนี้

 1. แชทการยืนยันสิทธิ์
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้บัญชี Facebook ของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริการและข้อกำหนดอื่นๆ ของ Facebook อย่างถูกต้องครบถ้วน
 2. กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่มีบัญชี Facebook และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ใบเสร็จ 1 ใบถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมในการคอมเมนต์บอกเหตุผลเพื่อชิงรางวัล โดยไม่จำกัดจำนวนใบเสร็จในการส่งเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเก็บใบเสร็จต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 4. ขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล/ท่าน/บัญชี Facebook ตลอดทั้งรายการกิจกรรม โดยทีมงานสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ร่วมกิจกรรมได้จริง หากผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดได้ร่วมกิจกรรมมากกว่าหนึ่งครั้ง จะมีสิทธิ์ได้รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา โดยทีมงานรวมถึงคณะกรรมการสามารถตรวจสอบตัวตน ใบเสร็จรับเงินและคอมเมนต์ที่ร่วมสนุกได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ลบคอมเมนต์ และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีพฤติกรรมและคอมเมนต์ที่ทีมงานเห็นว่าใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง หรืออาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งในสังคม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจมีเจตนาทุจริต ในการร่วมกิจกรรม หรือผิดกติกาใดๆ ในการร่วมกิจกรรม คัดลอก เลียนแบบ มีการแก้ไข หรือฉ้อโกง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจสอบพบในภายหลังประกาศรางวัล ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) แล้วที่ (https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata ) โดยผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ บัญชี Facebook เพื่อการดำเนินกิจกรรมและส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รางวัล
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เก็บ รวบรวม ประมวลและใช้ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบัญชี Facebook ข้อความ และรายละเอียดที่ได้เปิดเผยให้ทราบเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมนี้ และโฆษณาประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
 9. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหายใดๆ ที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือการสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ โทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
 10. ผู้ได้รับรางวัลจะเป็นผู้มารับของรางวัล ณ สถานที่จัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริเวณบูธ NESCAFÉ Dolce Gusto Thailand ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยตนเองเท่านั้น
 11. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 12. หากมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี
 13. เงื่อนไขกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ก่อนร่วมกิจกรรม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 14. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ไม่ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544 ทางแบรนด์จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-657-8601 หรือ 1162

ความเป็นส่วนตัว

Q: มูลค่าใบเสร็จ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นราคาหลังหักทุกส่วนลดแล้ว (เป็นราคาสุทธิแล้ว) เท่านั้นใช่หรือไม่
A: มูลค่าใบเสร็จจะต้องหักทุกส่วนลดแล้ว มีมูลค่า 1,000 บาท (ขึ้นไป)


Q: ในบิลอาจมีรายการสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ Nescafe Dolce Gusto รวมอยู่ในบิลเดียวกันได้หรือไม่
A: ในใบเสร็จสามารถมีสินค้ารายการอื่นได้ แต่มูลค่าสินค้าของ NESCAFÉ Dolce Gusto จะต้องมีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป


Q: ลูกค้าแพ็กเกจรายเดือน นำใบเสร็จมาร่วมกิจกรรมด้วยได้หรือไม่
A: สามารถร่วมได้ เพียงแค่แสดงใบเสร็จ มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป


Q: จำเป็นต้องถ่ายรูปผลิตภัณฑ์คู่กับใบเสร็จด้วยไหม
A: ถ้ากรณีสั่งออนไลน์ สามารถส่งแค่ภาพใบเสร็จ และคอมเมนต์ตามกติกากิจกรรมได้เลย


Q: ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่มีทั้งช่องทางร้านสาขา และช่องทางออนไลน์ เช่น Tops, Tops Online เป็นต้น สามารถนำใบเสร็จที่ได้จากทั้ง 2 ช่องทางมาร่วมรายการได้เลยใช่ไหม
A: สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งช่องทางร้านสาขา และช่องทางออนไลน์ ของร้านค้าที่ร่วมรายการ


Q: ลูกค้า 1 ท่าน 1 ใบเสร็จ จะส่งข้อความร่วมสนุกได้กี่ครั้ง
A: ใบเสร็จ 1,000 บาท เท่ากับ 1 สิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่านสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดสิทธิ์ (ตัวอย่างเช่นในกรณีที่มี ใบเสร็จ 1,000 ขึ้นไป 5 ใบ สามารถร่วมกิจกรรมได้ 5 ครั้ง)


Q: กรณีลูกค้าซื้อของมาแล้วดูในใบเสร็จยอดไม่ถึง 1,000 บาท ลูกค้าไปซื้อมาเพิ่มอีกใบเสร็จเพื่อรวมกัน 2 ใบให้ได้ 1,000 บาทขึ้นไปได้ไหม
A: สำหรับใบเสร็จที่ใช้กิจกรรมนี้ ต้องมีมูลค่าสินค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว) จะได้ 1 สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมค่ะ (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้นะคะ)


Q: ถ้าเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ร่วมกิจกรรมได้หรือไม่
A: ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถร่วมกิจกรรมได้ค่ะหากซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในช่วงเวลาที่กำหนดและมีใบเสร็จ โดยในการยืนยันตัวตน สามารถใช้หนังสือเดินทางในการยืนยันตนเอง


Inter Fan can participate in this activity by

 1. Purchasing at least 1,000 THB NESCAFÉ Dolce Gusto coffee machine or NESCAFÉ Dolce Gusto capsule or Starbucks capsule by NESCAFÉ Dolce Gusto through listed channels with receipt or e-receipt. (See example for submission through in comment).
 2. Comment under the post stating “Why do you fall in love with the coffee by NESCAFÉ Dolce Gusto”
 3. The 30 winners will be chosen based on the best reason given in the comment. (Judgement will be based on committee)
You already have a subscription package in your cart.

You already have a subscription package in your cart.

Please add these items to your monthly subscription package
or delete your monthly subscription package
to proceed with ordering these items.

Add to Subscription
Empty Your Cart
You have to complete “Check Out” for your Monthly Package first or “Empty Your Cart” before purchasing other products <br/>from our web shop

You have to complete “Check Out” for your Monthly Package first or “Empty Your Cart” before purchasing other products
from our web shop

Checkout
Empty Your Cart
You already have items in your cart.

You already have items in your cart.

Please delete the items in your cart to order this subscription package
or proceed to check out with only these items.

Checkout
Empty Your Cart
This product is only available in Subscription Packages, you can proceed to Subscription Packages by clicking continue.

This product is only available in Subscription Packages, you can proceed to Subscription Packages by clicking continue.